Standart fuarcılık, ahşap fuar standı, modüler fuar standları

KOSGEB Fuar Stand Teşvikleri

Fuar Standı Teşvikleri KOSGEB.

Destek programı kapsamındaki destekler
MADDE 7 –
(1) Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ilişkin genel prensipler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yurt içi fuar desteği
(1) İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.
(2) Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki fuarda kullandırılan toplam net stand alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise, organizatör kuruluş tarafından beyan edilen toplam net stand alanının azami %25 (yirmibeş)’i destek kapsamına alınabilir.
(3) Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.
(4) Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.
(5) Destek üst limiti; Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 150 (yüzelli) TL, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 100 (yüz) TL olarak uygulanır.
(6) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.

Kaynak: KOSGEB

Fuar Standı Modelleri, Ahşap Fuar Standları
Ahşap fuar stand, izmir fuar standı, stand modelleri, fuar standı tasarımları, exhibiton stand designs, tanıtım standı
Fuar Standı Modelleri, Ahşap Fuar Standları
Ahşap fuar stand, izmir fuar standı, stand modelleri, fuar standı tasarımları, exhibiton stand designs, tanıtım standı